«Förskolan som värnar om leken ”
Vi finns i bostadsområdet Stockslycke i bottenvåningen på ett av hyreshusen i ljusa och fräscha lokaler. Vi har nära till skogen, stora lekplatser, bibliotek, centrum mm.

För att ställa er i kö till våra förskolor i Alingsås skickar ni in en ANSÖKAN.

Våra pedagogiska tankar
Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbetet med våra familjer på förskolan och är extra flexibla när det gäller tider, önskemål mm.
På vår förskola prioriterar vi och lyfter fram leken och ger barnen möjlighet att leka färdigt. Vi strävar hela tiden efter att skapa en inbjudande och stimulerande lekmiljö där barnen ges möjlighet att utvecka den viktiga leken.
I vår verksamhet utgår vi från barnens behov och dagsform, både när det gäller hela barngruppen och det enskilda barnet.
Istället för att fokusera på det som inte fungerar bra lägger mer vår kraft på att lyfta det positiva och välfungerande. ”Det vi ger näring det växer”.
Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Våra öppettider regleras utifrån barnens behov av barnbomsorg, just nu är våra öppettider
kl. 06.30-17.30.

Kontakt:
Telefon: Rådmannens Förskola: 0322-167 84
E-post: radmannen@ulna.se
Adress: Rådmansvägen 7, 441 50 Alingsås, Sverige

Förskolechef: Ulrika Bengtsson,
Telefon: 0739-85 93 02,
E-post: ulrika@ulna.se

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon