FÖRSKOLAN I EN STOR NATURSKÖN MILJÖ
Vi arbetar för att förskolan skall vara en rolig, trygg och lärorik miljö för ditt barn att vistas i. Därför arbetar vi för att se och bekräfta barnet för det den gör och säger tex. berömma det positiva barnet gör när hon/han leker och hjälper sina kamrater.

Vi vill att vår miljö skall utmana och locka till lek för ett livslångt lärande. För att uppnå detta ger vi bl.a. barnen tid och utrymme för egna lekar och lyssnar till vad barnen vill göra och tycker är kul.

Vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Därför arbetar vi bl.a. med både jagstärkande och gruppstärkande lekar.

Vi strävar efter att varje barn tar ansvar för sina handlingar och för förskolan miljö. För att försöka uppnå detta arbetar vi med respekt, bemötande och allas lika värde. Hur är man en bra kompis? Hur kan vi vara rädda om varandra, djuren, växterna och våra leksaker osv.

Vi arbetar mycket med skapande aktiviteter och språkstimulans med hjälp av sagor, rim&ramsor, sång&musik m.m. Detta för att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, utrycka sin kreativitet och fantasi och dessutom ger det stimulans för språkutveckligen

Vår gård erbjuder en härlig naturupplevelse där barnen kan utveckla sin motorik på ett naturligt sätt. Den har allt från små bergsknallar, skogsgläntor med grillplats till gräsmatta med pilkoja. På asfaten finns härliga möjligheter att cykla, vi har klätterställning, rutschbana från en naturlig kulle m.m. Vi har även egna fruktträd och bärbuskar som barnen kan plocka frukt och bär från.

Helenedals förskola har öppet mellan kl. 06.00-17.30 (vid behov 18.00).

Kontakt:

Telefon:
Fjärilen: 0739- 88 44 56
Humlan: 0739- 88 44 57
Nyckelpigan: 0739- 88 44 58
Myran: 0739- 88 44 59
Kök, fax: 0522-756 09
E-post: helenedal@ulna.se
Adress: Penninggatan 1, 451 73 Uddevalla, Sverige

Förskolechef: Lena Johansson,
Telefon: 0739-85 93 00,
E-post: lena@ulna.se

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon