Välkommen till förskolan Hageby Allé
Förskolans värdegrund är; På Hageby allés förskola…
– tar alla ansvar och känner gädje. På detta sätt skapar vi rika möjlihjeter för barnen att lära sig på ett tryggt och lekfullt sätt
– tar vi demokratsiska beslut, bestämmer och förljer de regler och normer som vi gemensamt kommit överens om ska gälla på vår förskola
– arbetar vi med glädje och har ett välkmonande bemötande mot alla

Vår innemiljö inbjuder till lek och aktivitet som ska stimulera barnen till utveckling och lärande inom bland annat skapande verksamhet, matematiskt tänkande, språklig/sinnesutveckling och social/emitionel utveckling på ett lekfullt sätt. Vi köper in det mesta lekmaterialet från ABA-skol och utvecklar utrustningen vart efter behov uppstår.

Vi har en stor gård med nyplanterade träd och gården är lätt att överblicka. Gården är inhängnad med godkänt staket och godkända grindar. På vår gård finns det kompisgunga, sandlådor, en fin takad altan. Bord och bänkar finns på vår gård så vi kan flytta ut verksamheten och äta mellanmål ute när det passar verksamheten.

På Hageby Allé har vi ett mottagningskök där vi tar emot mat från Vista skolan. Vårt ekonomibiträde serverar maten och diskar undan. För att få en så lugn matsituation som möjligt har vi valt att dela upp barnen i mindre grupper och att äta i olika rum. Efter lunchen vilar våra minsta barn ute/inne utifrån föräldrarnas önskemål och våra stora barn ägnar sig åt lugna aktiviteter.

Vår personal består av förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde/lokalvårdare och förskolechef. Förutom pedagogisk fortbildning får all personal kontinuerlig fortbildning inom hjärt-lungräddning och brandsäkerhet.

Vi har tillgång till samma specialteam/resursteam (specialpedagog, talpedagog med flera) som Huddinge kommuns förskolor.

Vill ni veta mer om vår verksamhet är ni välkomna att kontakta vår förskolechef Maria Letzén 0739-85 93 05, e-post maria@ulna.se

Hageby Allés förskola har öppet mellan kl. 06.30-18.00
Dagra då förskolan har stängt
2 dagar/termin för planering/fortbildning. Datum meddelas vid terminsstart.
3 veckor under sommaren är förskolan stängd (vecka 29-31).

Kontakt

Telefon
Junibacken: 08-68 99 612
Törnrosdalen: 08-68 99 612
Lönneberga: 08-68 99 615
Ville Villekulla: 08-68 99 615

E-post: hagebyalle@ulna.se
Adress: Vista Skolväg 2, 141 69 HUDDINGE, Sverige

Förskolechef: Maria Letzén
Telefon: 0739-85 93 05
E-post: maria@ulna.se

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon