Dahlgrenska förskolan ligger centralt belägen bakom sjukhuset vid Västerskolan, med närhet till natur, museum, bibliotek och hav. Vår gård är stor och lummig med berg och träd som väcker lust till lek och utmanar barnens motorik.

Förskolan består av yngreavdelning Igelkotten 1-3 år och två äldreavdelningar 2- 6 år, Haren och Ekorren.

Vi på Dahlgrenska förskolan har som ambition att alltid se ditt barn som unikt och kompetent. För att skapa en trygg och utvecklande miljö för ditt barn så lägger vi stor vikt vid en god föräldrasamverkan. Den dagliga kontakten anser vi är viktig och vi erbjuder inskolningssamtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd.

Vår förskola är en plats för Utveckling, Lek, Närhet och Ansvar.
«Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och etiska.» (Lp fö -98 revderad 2010)

Dahlgrenska förskolan har öppet mellan kl. 06.15 – 18.15.

Kontakt:

Telefon:
Igelkotten: 0739-85 95 52
Haren: 0739-85 95 62
Ekorren: 0739-85 95 72
Kök: 0522 – 104 37
E-post: dahlgrens@ulna.se
Adress: Underåsgatan 14, 451 51 Uddevalla, Sverige

Förskolechef: Carina Niklasson
Telefon: 0739-88 11 77
E-post: carina@ulna.se

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon