”I vårt veksthus skal alle frø spire”

Vår barnehage bygger på Maria Montessori sin pedagogikk og livsfilosofi. Hun startet sin første ”casa dei Bambini”, barnas hus, for over 100 år siden og har utviklet sin pedagogiske tankemåte gjennom arbeid med og observasjon av barn. Gjennom sitt arbeid kom hun fram til noen prinsipper som hun så var viktige for barn og barns læring. Disse er like gjeldende i dag:

– Selvstendighet og ansvar

– Frihet

– Tilrettelagt miljø

– Konsentrasjon

 

Enhetsleder: Astrid Schmidt
Tlf. nr:  40 08 33 55
E-post: Astrid.schmidt@ulna.no

www.veslekollenbarnehage.no

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon