Godbiten barnehage ligger på Majorstuen.

Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Toleranse og forståelse står sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og utvikling.

Barnehagens satsningsområder er språk og sunt kosthold.

Vi skal ha et godt språkarbeid, med de ansatte som språkmodeller, hvor barna skal få høre og bruke språket aktivt.

Arbeid med språk er viktig for barnas sosiale liv, kulturelle tilhørighet og utvikling av kunnskap.

Måltidene skal fremme gode kostvaner.

Barna får delta i forberedelser ved matlaging, læring om ulike kulturers mattradisjoner, utvikling av lukt- og smakssansen, selvstendighetstrening og samspill med andre.

 

Tjenesteleder: Vår Hagemann

E- post: var.hagemann@ulna.no

Tlf: 974 32 979

http://godbitenbarnehage.no/

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon