Hola barnehage har 2 avdelinger og er en flerkulturell barnehage, som bidrar til at et språklig og kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

Barnehagen består av 32 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen ligger på Kampen i Gamle Oslo.

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Pia Walmann

Tlf. nr.: 918 15 519

E- post: pia.walmann@ulna.no

www.holabarnehage.no

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon