Hestehagen familiebarnehage ligger nedenfor Bjerke travbane i Bjerke Bydel. Barnehagens åpningstid er kl. 07.30- 16.30

Det er en familiebarnehage for barn fra 10 måneder til 3 år. Barn som har plass i Hestehagen familiebarnehage har automatisk plass i Gaia Barnehage (Grûnerløkka) eller i Alleen Sansehage (Helsfyr) når de er 3år.

Vi jobber tett sammen med andre familiebarnehager i området. På Hestehagen familiebarnehage er det 8 barn og 2 voksne. Det er pedagogisk veiledning en gang i uken fra utdannet barnehagelærer, som også er barnehagens leder.

For å lese mer om Hestehagen Familiebarnehage se her

Årsplan 2016- Hestehagen familiebarnehage

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Anne Britt Ottesen

Tlf. nr. 94 88 40 10

E- post: annebritt@ulna.no

 

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon