Vi setter den «Gode barndom», på dagsordenen og lover å gi barna gode opplevelser både inne og ute.
Vi skal lære barna å være glad i være ute!

Barna skal oppleve gode samspillssituasjoner med barn og voksne.

Vi strekker oss langt for å tilpasse oss barnas og foreldres behov.

Vi har fokus på kommunikasjon og foreldresamarbeid.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Ellen Knudsen

E-post: ellen.knudsen@ulna.no

Tlf: 934 17 290

www.hauerseter.no

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon