Gaia Barnehage har en tospråklig profil, spansk – norsk. I barnehagen er ulike nasjonaliteter representert, selv om de fleste har latinamerikansk/norsk bakgrunn.

Profilen preger vårt daglige virke, både med tanke på språk og kultur.

Barnehagen holder til i Thorvald Meyersgate 46.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Pia Walmann

E-post: pia.walmann@ulna.no

tlf:918 15 519

www.gaiabarnehage.no

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon