I Alvheim barnehage er barnas beste i fokus for den daglige driften. Vi vil at barna skal oppleve trygghet i hverdagen. Trygghet er helt nødvendig for utvikling av en god sosial kompetanse.

Vårt mål er å skape et trygt og utviklende miljø, gjennom respekt for enkeltmennesket, fleksibilitet, samhold, musikk, dans og drama.

Vår visjon er: «Trygghet gir mestring!»

Kontaktinformasjon:

Tjenesteleder Anne Britt Ottesen

E-post: anne.britt.ottesen@ulna.no

Tlf: 948 84 010

Les mer om Alvheim Barnehage her: www.alvheimbarnehage.no

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon