I ULNA har vi ca. 480 ansatte i våre barnehager i Norge, Sverige og Tyskland. 260 av disse er knyttet til våre barnehager i Norge.

Personalet er vår viktigste ressurs. Vi legger vekt på at våre ansatte skal fremstå som kompetente, profesjonelle og tillitsskapende i mellommenneskelige relasjoner – og opptre i henhold til vår felles etiske standard.

Barn som går i barnehager med et kompetent personalet som er gode rollemodeller, gir barna et godt grunnlag for videre skolegang og for å delta aktivt i framtidens samfunn.

ansatt_3ansatt_2ansatt_1_ny_1280

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon