Ulna- barnehagene har et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Flere av Ulna- barnehager deltok 28. august på markeringen for en barndom uten vold i Oslo.

Ulna- barna gikk fra Oslo S og opp til Stortinget, hvor flere hadde innlegg/ appell om viktigheten av å forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn. Noen av de som hadde innlegg var;

Ada Sofie Austegard, Stine Sofies Stiftelse
Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister
Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister
Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista

Vi ser frem til at Stine Sofies Stiftelse kommer ut i alle Ulna- barnehagene før jul og øker kompetansen til barn, foreldre og ansatte.

2 3 4 21106845_1364807533627861_6467269695690735068_n Ada

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon