ULNA AS är ett norskägt bolag inom förskolesektorn. I dag driver och äger vi 15 förskolor i Norge, 12 i Sverige och 1 i Tyskland. Bolaget är uppbyggt för att klara såväl kärnverksamhet som stödfunktioner/centrala funktioner inom organisationen – ett professionellt och erfaret ledarskap som planerar och fattar välgrundade beslut, en marknads- och ekonomiavdelning och, naturligtvis, professionella förskollärare som kvalitetssäkrar arbetet på våra enheter.

ULNA har erfarenhet av och kunskap om såväl att ta över befintliga förskolor som att starta nya. Vi önskar etablera oss på nya marknader och expandera i befintliga. Den skandinaviska marknaden ligger i framkant när det gäller barnomsorg och förskoleverksamhet och vi tror att denna erfarenhet är värdefull när vi undersöker och kliver in på nya marknader. ULNA är ett energiskt bolag som ständigt söker utmaningar på såväl hemmamarknaden som utomlands. Om ni önskar kontakta oss angående affärsmöjligheter vänligen klicka ”Kontakt” och skicka ett e-postmeddelande till oss eller sök oss via telefon.

ULNA Sverige

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon