Vi har ledige plasser

For å søke plass i ønsket barnehage, kan du gå via linken til den enkelte barnehages nettside under våre barnehager.

Vår ambisjon er at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utvikle seg ut i fra egne muligheter og forutsetninger, der de voksne anerkjenner og lar det Unike i hvert barn få vokse frem og Utvikles.
Vi vektlegger Leken som barnas viktigste læringsarena. De voksne er ansvarlige for å skape gode og utviklende lekearenaer som fremmer vekst og utvikling hos det enkelte barn.
I en ULNA barnehage skal barna oppleve følelsen av Nærhet fra engasjerte, lyttende, omsorgsfulle og lekne voksne.
Å bli anerkjent for den man er, styrker barnets selvfølelse. De voksne i ULNA er sitt Ansvar bevisst gjennom profesjonalitet og god faglig kompetanse, der tillit, likeverd og respekt står sentralt.

Samordnet opptak:

Barnehageplass kan søkes via internett. Den enkelte kommune praktiserer samordnet opptak og på kommunens hjemmeside finnes felles elektronisk søknadsskjema for alle barnehagene i kommunen/bydelen. Det er viktig å prioritere barnehagene i ønsket rekkefølge.
Barnehagene har opptak etter egne kriterier som er nedfelt i barnehagens vedtekter. Alle som kan tilbys plass i våre barnehager må ha søkt via samordnet opptak i kommunen. Ved uklarheter eller spørsmål vedrørende opptak, vennligst ta kontakt med leder i den enkelte barnehage.

Banner

 

 

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon