Så langt i år har to av Ulna- barnehagene fått oppgraderinger av sine uteområder.

Hauerseter barnehage, Nordkisa, og Gaia Barnehage, Oslo.1

2017

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon