Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi. Det legges sterk vekt på at den enkelte barnehage opprettholder og videreutvikler sin egenart, og driftes som en selvstendig enhet, der Tjenesteleder/ Enhetsleder, foreldregruppe, personal og individuelle behov i den enkelte kommune/geografiske område vektlegges.

Mangfoldet i våre barnehager gjenspeiles ved at vi har Montessori bhg, Norsk/Spanske bhg, Frilufts bhg, Sanseinspirerte bhg , kunst, kultur og musikk barnehager. Vi jobber aktivt med å videreutvikle mangfoldet i eksisterende og fremtidige barnehager ytterligere.

etikk_1280

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon