Personalets kompetanse er den viktigste ressursen i barnehagene og den viktigste forutsetningen for at barnehagen kan være en arena for omsorg, lek, læring, språkutvikling, danning og sosial utjevning. Kompetanse må hele tiden utvikles på en måte som er systematisk, målrettet og planlagt.

For å tilrettelegge for dette og sikre gjennomføring for å nå våre kompetansemål har ULNA et eget kompetansesenter i sine administrasjonslokaler på Helsfyr i Oslo. Lokalene benyttes til felles og individuell opplæring, i tillegg til møtevirksomhet på tvers av enhetene.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon