ULNA AS er et norsk privateid foretak som drifter barnehagetjenester i Norge, Sverige og Tyskland. Vi har per i dag 18 barnehager i Norge, 13 barnehager i Sverige og 2 barnehager i Tyskland.

ULNAs eiere og administrasjon har opparbeidet en solid erfaringsbase ved overtakelse og oppstart av barnehager og er en profesjonell aktør på alle nivåer, som leverer et fleksibelt barnehagetilbud av høy kvalitet, med et godt faglig innhold og gode kvalitetssikringssystemer.

ULNA AS har egen økonomiavdeling og utviklingsavdeling med bred sammensatt kompetanse.

ULNAs nettsider i Sverige ulna_se

ULNAs nettsider i Tyskland ulna_de

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon