Nyheter

line

Ulna-barnehagene har idag ledersamling for alle Ulnas pedagogiske ledere og styrere, hvor vi setter fokuset på den nye rammeplanen og psykisk helse. Vi ønsket å høre hva Styd Kommunikasjons egen Line Melvold tenkte om den, og det ble en latterfylt, emosjonell og inspirerende dag! Nå kan våre ledere kan returnere til sine barnehager med nye [...]

Les mer
2

Ulna- barnehagene har et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Flere av Ulna- barnehager deltok 28. august på markeringen for en barndom uten vold i Oslo. Ulna- barna gikk fra Oslo S og opp til Stortinget, hvor flere hadde innlegg/ appell om viktigheten av å forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn. Noen av de som hadde [...]

Les mer
2017

Så langt i år har to av Ulna- barnehagene fått oppgraderinger av sine uteområder. Hauerseter barnehage, Nordkisa, og Gaia Barnehage, Oslo.

Les mer
Personalet

1. august 2017 åpner Ulna- barnehagen Valle Hovin Idrettsbarnehage. Vi starter opp med 14 ansatte, hvorav 50 % menn, 6 barnehagelærere, 2 idrettspedagoger, samt flere andre med annen relevant utdanning og erfaring. Barnehagens mål: Sammen skal vi gi barn positive og gode mestringsopplevelser gjennom allsidig bruk av kroppen, i et inspirerende og stimulerende miljø Barnehagens satsingsområde: Kropp, bevegelse, [...]

Les mer
andromeda-barnehage-lars-monsen

Andromeda barnehage på Korsvoll i Oslo fikk tirsdag 6. juni 2017 besøk av Lars Monsen. Han ble med ni av førskolebarna til barnehagens lavvoplass. Der fortalte han historier fra de mange ekspedisjonene sine. Barna lyttet spent og hadde mange spørsmål om Monsens turer: – Hvor mange meter har du gått? – Har du noen gang møtt [...]

Les mer
IMG_1585

Ulna kan med glede presentere et nytt barnehageprosjekt som skal stå klart til februar 2018. Dette blir Ulna sin tredje barnehage i Tyskland. Barnehagen blir liggende i bydelen Altona vest i Hamburg, som har ca 240 000 innbyggere. Barnehagen skal hete Kita Sandvika og vil  få plass til 160 barn.

Les mer
tone3

Foss barnehage er en av NAFO`s (Nasjonal senter for flerkulturell opplæring) fokusbarnehager i satsingen "Kompetanse for mangfold". Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som skal bidra til at kompetansen heves i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset sine behov og et godt læringsutbytte. Oppdraget [...]

Les mer
ulna2

I fjor inngikk barnehagekjeden ULNA AS et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse for å få hjelp til å heve de ansattes kompetanse om vold og overgrep mot barn. – For barnas beste, må du tørre å tenke det verste, sa lederen for Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Austegard, da hun holdt foredrag om hvordan avdekke [...]

Les mer
Gruppebilde

Ulna- barnehagene holdt 7. mars ledersamling for alle pedagogiske ledere og styrere, med Line Melvold fra STYD Kommunikasjon. Ulna- barnehagene jobber for et psykisk helsefremmende miljø for barn. God voksen- barn relasjon er grunnleggende i det arbeidet. Det gir bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre depresjon. De barnehageansatte er landets viktigste psykiske helsepersonell! Vi [...]

Les mer
tone2

Det er god plass i Foss barnehage like utenfor Lierbyen. De har plass til 90 barn, men kun 33 barn går nå i barnehagen. – De siste årene har søkermassen vår forsvunnet. Det er få småbarnsfamilier i nærområdet vårt, og en betydelig overkapasitet av barnehageplasser i Lier. Da må vi kjempe om barna, sier stedfortredende [...]

Les mer

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon