Administrasjonen

Laila Haugen

Daglig leder

482 71 539

laila.haugen@ulna.no

           

Lillian Åkesson

Personal- og barnehagesjef

928 85 516

lillian.akesson@ulna.no   

 

Trude Børstad

HR- og markedsansvarlig/ Lederansvar for Oslo- barnehagene

926 80 720

trude.borstad@ulna.no

           

Tonje Engelsen

Fagsjef

905 45 262

tonje.engelsen@ulna.no

 

Morten Olsen

Økonomisjef

926 02 257

morten.olsen@ulna.no

 

Hilde K. Kvalvåg

Avd. leder regnskap

414 64 621

hildekk@ulna.no

           

Lill Anne Jåbekk

Avd. leder lønn

412 96 260

lillanne@ulna.no    

 

Kim Veronica Jørgensen

Adm.- og lønnsmedarbeider

45 26 20 00

kim.veronica.jorgensen@ulna.no

 

Per Arne Arnesen

Eiendomsforvalter

90 85 64 63

per.arnesen@ulna.no

 

Tommy Søstumoen

Prosjekt og utviklingsansvarlig

tommy.sostumoen@ulna.no

           

Maren Claussen

Markedskonsulent

93 66 22 85

maren.claussen@ulna.no