Veileder - Se meg, vær der for meg

Ulna barnehagene jobber for at barna skal ha et trygt, inkluderende og helsefremmende miljø. Vi har utarbeidet en egen veileder for våre ansatte i dette viktige arbeidet.

Alle barn har rett til å vokse opp i trygge omgivelser, med voksne
rundt seg som de kan stole på, i sin nære omgangskrets og i barnehagen.

Du kan lese mer om vår veileder HER og HER