ULNAs satsningsområde

 

Ulnas hovedsatsning 2016 - 2020


Ulna-barnehagene skal jobbe for en barndom uten vold og krenkelser. Gjennom samarbeid med Stine Sofies Stiftelse har personalet og foreldrene i alle Ulna-barnehagene fått foredrag om vold, krenkelser og seksuelt misbruk; hvilke tegn man skal se etter og hva man skal gjøre om magefølelsen er dårlig. Stiftelsen har også hatt samlinger med førskolebarna i barnehagene hvor tema har vært å sette grenser rundt egen kropp. Ulnas egen veileder brukes nå i barnehagene til støtte og kompetanseheving.

”Se meg, vær der for meg” innebærer også målrettet jobbing med sosial utjevning, likeverd og inkludering. Alle barn skal bli sett, hørt, anerkjent og respektert. Ulna-barnehagene skal bygge robuste barn, med indre karakter, god selvfølelse, som tør å stå opp for seg selv og andre - og som tåler motgang.

Ulna ønsker å drive helsefremmende barnehager. Vi ønsker å hindre mobbing og krenkelser, vi ønsker å bidra til at barnet får identitet og selvrespekt, at barnet skal kjenne en mening med livet, oppleve mestring, kjenne tilhørighet og trygghet, at det skal få delta og oppleve et felleskap.

Ulna-barnehagene jobber aktivt med de syv psykiske helserettigheter i hverdagen.