Ill. til Barnehager positivt

Ulna AS kan med glede presentere sitt nye barnehageprosjekt, som er under etablering på nye Valle Hovin Stadion, VIF fotball sin nye storstue: En barnehage integrert i et nytt og stort nasjonalanlegg for lek og aktivitet VIF og ULNA sitt utvidede samarbeid: VIF og ULNA inngikk for noen år tilbake et tett samarbeid der vår felles intensjonen [...]

Les mer
IMG_0632

31. august var det offisiell åpning av Fjordveien barnehage på Høvik. Barnehagens leder Marit Ødegaard ønsket alle velkommen og fortalte blant annet om barnehagens satsing på realfag. Det var en flott åpning med flere celebre gjester, blant annet Anne Lene W Hojem (leder for hovedutvalg for barn og unge i Bærum kommune) og Erik Førland (Kommunalsjef [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon