Nyheter

 • ULNA-barnehagene med spennende tilbud for småbarnsfamilier!

  I to ULNA- barnehager, Valle Hovin Idrettsbarnehage og Gaustadsnippen barnehage i Oslo, har det under pandemien blomstret opp en kreativ idé, hvor tanken er å gjøre småbarnsfamiliers hverdag lettere – og at man får mer tid til familie på ettermiddagen! Mange foreldre uttrykker at de er glade i å lage mat, men at det i hverdagen blir lite tid til nettopp dette.

  30.11.2020 00.00
 • Alvheim barnehage fikk nytt uteområde

  ULNA- barnehagen på Kløfta, Alvheim barnehage, er en 4 avdelings barnehage med plass til 60 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har en flott beliggenhet, rett over veien for skogen, og med gangavstand til sentrum av Kløfta og til Åreppen skole.

  10.10.2020 00.00
 • Barnas verneombud- «Se meg og vær der for meg»

  ULNA barnehagene deltar på fylkesmannen i Oslo og Viken sin satsing på barnas verneombud, et prosjekt som er igangsatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

  04.10.2020 00.00
 • Smitteverntiltak for våre medarbeidere

  Vi spurte beredskapsgruppen, Lillian Åkesson og Trude Børstad, i ULNA- barnehagene; hvilke smitteverntiltak de gjør for å redusere smitte.

  04.09.2020 00.00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...