line

Ulna-barnehagene har idag ledersamling for alle Ulnas pedagogiske ledere og styrere, hvor vi setter fokuset på den nye rammeplanen og psykisk helse. Vi ønsket å høre hva Styd Kommunikasjons egen Line Melvold tenkte om den, og det ble en latterfylt, emosjonell og inspirerende dag! Nå kan våre ledere kan returnere til sine barnehager med nye [...]

Les mer
2

Ulna- barnehagene har et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Flere av Ulna- barnehager deltok 28. august på markeringen for en barndom uten vold i Oslo. Ulna- barna gikk fra Oslo S og opp til Stortinget, hvor flere hadde innlegg/ appell om viktigheten av å forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn. Noen av de som hadde [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon