tone3

Foss barnehage er en av NAFO`s (Nasjonal senter for flerkulturell opplæring) fokusbarnehager i satsingen "Kompetanse for mangfold". Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som skal bidra til at kompetansen heves i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset sine behov og et godt læringsutbytte. Oppdraget [...]

Les mer
ulna2

I fjor inngikk barnehagekjeden ULNA AS et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse for å få hjelp til å heve de ansattes kompetanse om vold og overgrep mot barn. – For barnas beste, må du tørre å tenke det verste, sa lederen for Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Austegard, da hun holdt foredrag om hvordan avdekke [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon