dsc_0795

I forbindelse med Den europeiske språkdagen i september arrangerte Fremmedspråksenteret en konkurranse for barnehager. Utfordringen var å lage sin egen Magic Box eller andre konkreter som danner grunnlaget for lek med andre språk. Hola barnehage deltok ved å sende inn et bidrag av en aktivitet, som fokuserte på å beskrive følelser på forskjellige språk. Tittelen på aktiviteten [...]

Les mer
barnehage

ULNA sin nye barnehage- Valle Hovin Idrettsbarnehage - begynner å ta form. Barnehagen blir en del av storstua til VIF. Vi gleder oss til å kunne ta i mot barn og ansatte i august 2017.  

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon