Personalet

1. august 2017 åpner Ulna- barnehagen Valle Hovin Idrettsbarnehage. Vi starter opp med 14 ansatte, hvorav 50 % menn, 6 barnehagelærere, 2 idrettspedagoger, samt flere andre med annen relevant utdanning og erfaring. Barnehagens mål: Sammen skal vi gi barn positive og gode mestringsopplevelser gjennom allsidig bruk av kroppen, i et inspirerende og stimulerende miljø Barnehagens satsingsområde: Kropp, bevegelse, [...]

Les mer
andromeda-barnehage-lars-monsen

Andromeda barnehage på Korsvoll i Oslo fikk tirsdag 6. juni 2017 besøk av Lars Monsen. Han ble med ni av førskolebarna til barnehagens lavvoplass. Der fortalte han historier fra de mange ekspedisjonene sine. Barna lyttet spent og hadde mange spørsmål om Monsens turer: – Hvor mange meter har du gått? – Har du noen gang møtt [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon