IMG_1585

Ulna kan med glede presentere et nytt barnehageprosjekt som skal stå klart til februar 2019. Dette blir Ulna sin tredje barnehage i Tyskland. Barnehagen blir liggende i bydelen Altona vest i Hamburg, som har ca 240 000 innbyggere. Barnehagen skal hete Kita Sandvika og vil  få plass til 160 barn.

Les mer
tone3

Foss barnehage er en av NAFO`s (Nasjonal senter for flerkulturell opplæring) fokusbarnehager i satsingen "Kompetanse for mangfold". Kompetanse for mangfold er en femårig satsing som skal bidra til at kompetansen heves i alle deler av utdanningssystemet, slik at barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn får et tilbud tilpasset sine behov og et godt læringsutbytte. Oppdraget [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon