3

- Kunnskap er makt! 10. juni var det avsluttende ledersamling med Line Melvold for alle pedagogiske ledere og Tjenesteledere. Vi samlet alle i vår nye flotte forskerbarnehage på Høvik, Fjordveien barnehage. Målet har blant annet vært tydelig ledelse i alle ledd, lede andre og lede seg selv. «Å lede er ikke det samme som å [...]

Les mer
Smilende gutt
Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon