tone2

Det er god plass i Foss barnehage like utenfor Lierbyen. De har plass til 90 barn, men kun 33 barn går nå i barnehagen. – De siste årene har søkermassen vår forsvunnet. Det er få småbarnsfamilier i nærområdet vårt, og en betydelig overkapasitet av barnehageplasser i Lier. Da må vi kjempe om barna, sier stedfortredende [...]

Les mer
ADA

Fredag 10. februar samles 250 ULNA- ansatte til felles planleggingsdag i Oslo. Dagens tema er satsingsområde "Se meg og vær der for meg", helse og IA arbeid. En av dagens foredragsholdere er daglig leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard. Programmet for dagen er: Hva vil det si å være IA bedrift og ansatt? Hva [...]

Les mer
samfunnsansvar_2

Å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter.

etikk_1280

Selskapet har felles overordnet ledelse, overordnede kvalitetssikringssystemer og et felles overordnet verdigrunnlag som alle enheter styrer etter.

Lokal forankring, tilpasning og ivaretakelse av særegenhet og identitet er viktige elementer i ULNA´s filosofi.

Overtakelse av drift og utbygging av nye barnehager

Mange barnehageeiere som tidligere har drevet sine egne enkeltstående barnehager
ser nå nytten av å samarbeide med større aktører.

Klikk her for mer informasjon